Wyłaz dachowy – jako element dachu?

Warning: Undefined variable $image_id in /usr/home/Andaron/domains/calmtec-rooflights.pl/public_html/wp-content/themes/calmtec-rooflight/single.php on line 56

Głównym zadaniem wyłazu dachowego jest umożliwienie przedostania się ze środka budynku na zewnątrz poprzez dach. Element ten może pełnić także funkcję świetlika oraz być częścią systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wyłaz dachowy – charakterystyka

Wyłaz dachowy jest konstrukcją tworzoną przez podstawę systemową oraz otwierane skrzydło z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie przedostania się poprzez szczytową przegrodę z wnętrza budynku na zewnątrz. Funkcjonalność wyłazów dachowych jest wykorzystywana m.in. gdy:

Co ważne z funkcjonalnego punktu widzenia, wyłazy dachowe mogą funkcjonować jako świetliki, których zadaniem jest doprowadzenie naturalnego światła do wnętrza budynku.

Konieczność montażu wyłazu dachowego w świetle przepisów

Konieczność montażu wyłazu dachowego jest regulowana przepisami prawa. Wytyczne w tym zakresie znajdują się w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. określono, iż wejście na dach z przynajmniej jednej klatki schodowej muszą mieć budynki posiadające co najmniej dwie kondygnacje. Charakterystyce tej odpowiadają m.in. domy piętrowe i domy z poddaszem użytkowym. Celem stosowania wyjść dachowych jest zapewnienie dostępu do jego powierzchni oraz urządzeń i instalacji technicznych zlokalizowanych na szczytowej przegrodzie. Ponadto na dachach o nachyleniu powyżej 25% wprowadzono dodatkowy obowiązek zamontowania stałej komunikacji umożliwiającej bezpieczne poruszanie się po połaciach.

Wyłaz dachowy a okno dachowe – różnice

Wyłazy i okna dachowe jako przeszklenia są podobne z uwagi na wygląd i konstrukcję. Elementy te są natomiast zróżnicowane pod kątem przeznaczenia i funkcji. Podstawowym zadaniem wyłazu dachowego jest zapewnienie możliwości bezpiecznego dojścia do powierzchni dachu. Okno dachowe w pierwszej kolejności pełni funkcję doświetlenia i wentylacji.

Co ważne, wyłaz nie musi być wyposażony w szybę. Doskonałą alternatywą jest poliwęglan komorowy, który posiada odpowiednią transparentność, nie można go stłuc, posiada filtr UV i jest odporny na działanie warunków atmosferycznych. Porównując mechanizmy otwierania można stwierdzić, że okna dachowe z reguły mają obrotowy sposób uchylania. Klapa wyłazu otwiera się do kąta 90° i jest wyposażona w sprężyny gazowe, które wspomagają otwarcie i uniemożliwią jej samoistne zamknięcie się np. na skutek działania silnego wiatru. Powierzchnia okien jest dobierana do konstrukcji dachu oraz wielkości pomieszczeń. Otwór wyłazu musi być na tyle duży, aby umożliwić swobodne przejście dorosłemu człowiekowi, a stosownie do obecnych przepisów posiadać wymiar w świetle min. 800x800mm.

Ostatnie wpisy