Wyłaz dachowy – czy jest obowiązkowy i jak go wybrać?

Warning: Undefined variable $image_id in /usr/home/Andaron/domains/calmtec-rooflights.pl/public_html/wp-content/themes/calmtec-rooflight/single.php on line 56

Wyłaz dachowy to zaplanowany otwór w powierzchni dachu, który umożliwia przejście przez warstwowy układ na powierzchnię szczytowej przegrody bez konieczności stosowania zwyżki lub rusztowania. Obecność wyłazu ułatwia wykonywanie prac związanych z przeglądami dachu i wylotów instalacji oraz wymaganych czynności utrzymaniowo-konserwacyjnych. W niektórych przypadkach konieczność instalacji wyłazu dachowego wynika z zapisów prawa.

Zgodnie z prawem, konieczność wykonania wyłazu w dachu zależy przede wszystkim od liczby kondygnacji i wysokości budynku. Obligatoryjne wyjście na dach powinno spełniać odpowiednie wymagania dotyczące wymiarów.

Czy wyłaz dachowy jest obowiązkowy?

Zapewnienie niezawodności każdego budynku wiąże się z koniecznością wykonywania okresowych przeglądów i przeprowadzania odpowiednich czynności konserwacyjnych. Kwestia ta dotyczy wszystkich elementów kubaturowych obiektów budowlanych, z uwzględnieniem dachu. Wierzch szczytowej przegrody powinien być poddawany oględzinom w celu stwierdzenia kondycji pokrycia dachowego i oceny drożności elementów systemu odwodnieniowego. Konieczność regularnych przeglądów dotyczy także wylotów wszystkich przewodów kominowych przechodzących przez płaszczyznę dachu oraz instalacji znajdujących się na powierzchni zwieńczenia budynku.

Prowadzenie przeglądów w obrębie dachu wymaga przedostania się na jego powierzchnię. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem w takich przypadkach jest wykorzystanie zainstalowanego w budynku wyłazu dachowego.

Montaż wyłazu dachowego jest bardzo dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu. W niektórych przypadkach zapewnienie stałego wyjścia na dach ze środka budynku wynika z zapisów prawa.

Wyłaz dachowy – warunki techniczne

Obowiązek instalacji wyłazu dachowego jest regulowany przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wytyczne w tym zakresie znajdują się w § 308. Według Ustawy wymaga się:

Jaki wyłaz dachowy wybrać?

Wyłazy dachowe służą przede wszystkim łatwemu i bezpiecznemu wyjściu na dach. Układy te mogą dodatkowo pełnić funkcję świetlików dachowych i zapewniać bardziej efektywne wykorzystanie naturalnego światła dziennego, a w konsekwencji umożliwiać obniżenie zużycia energii elektrycznej. Nowoczesne wyłazy dachowe znajdują zastosowanie w obiektach różnego typu – m.in. w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, użytku publicznego, a także obiektach sportowych i przemysłowych.

Szukając odpowiedniego wyłazu dachowego, warto zwrócić uwagę na modele charakteryzujące się wysoką funkcjonalnością. Bardzo dobrym rozwiązaniem są wyłazy ze skrzydłami uchylnymi wykonanymi w systemie profili aluminiowych z wypełnieniem z poliwęglanu wielokomorowego z filtrem UV. Analizując parametry wyłazów nie można zapomnieć o wskaźnikach termicznych oferowanych rozwiązań. Z tego względu dobrze jest zwrócić uwagę na stosowane sposoby eliminacji strat ciepła. Zawsze warto także sprawdzić sposób użytkowania wyłazu (otwieranie powinno być bezpieczne, łatwe i niewymagające użycia dużej siły fizycznej, a kąt uchylania – szeroki).

Chcąc dopasować wyłaz do wnętrza budynku, dobrze jest wybrać model z możliwością polakierowania wyłazu i podstaw na dowolny kolor z podstawowej palety RAL. Możemy wykonać to na życzenie klienta. Specjalizujemy się w produkcji wyłazów dachowych o niestandardowych wymiarach, co wyróżnia nas na rynku. Dzięki temu możemy dostosować wyłaz do wcześniej przygotowanego otworu lub do specyficznych wymagań. W naszej ofercie można także znaleźć włazy o wymiarach standardowych – 800×800 mm,  900×900 mm lub 1000×1000 mm.

Ostatnie wpisy