Izolacja świetlików dachowych – jaki materiał się sprawdzi?

Warning: Undefined variable $image_id in /usr/home/Andaron/domains/calmtec-rooflights.pl/public_html/wp-content/themes/calmtec-rooflight/single.php on line 56

Instalacja świetlików dachowych ma na celu podniesienie funkcjonalności budynku, zapewnienie komfortowych warunków zgodnych z przeznaczeniem użytkowania oraz obniżenie kosztów utrzymania. Układy tego typu umożliwiają efektywne i równomierne naświetlanie wnętrza obiektu światłem dziennym, a przy tym mogą usprawniać naturalną wentylację oraz być wykorzystywane do przewietrzania pomieszczeń.

Z konstrukcyjnego i wykonawczego punktu widzenia, świetliki dachowe są elementami przechodzącymi przez powierzchnię dachu, a więc przerywającymi jego ciągłość. Z tego względu potrzebne jest odpowiednie ocieplenie ich konstrukcji oraz zastosowanie rozwiązań uniemożliwiających przenikanie wody i wilgoci w głąb warstw dachowych.

Znaczenie izolacji termicznej świetlików dachowych

W przypadku, gdy świetlik dachowy jest montowany w szczytowej przegrodzie, pod którą znajdują się ogrzewane pomieszczenia, jego konstrukcja wymaga odpowiedniego ocieplenia. Zastosowanie izolacji termicznej jest ważne z uwagi na:

Izolacja cieplna świetlików dachowych – rozwiązania

Realizacja ocieplenia świetlika dachowego powinna mieć miejsce na etapie jego instalacji. Zastosowanie izolacji termicznej chroni przed utratą ciepła, ale także wilgocią powstającą na skutek osiągnięcia punktu rosy. Podstawy świetlików zazwyczaj są przystosowane do ocieplenia od zewnątrz wełną mineralną, płytą PIR, styropianem lub innym materiałem izolacyjnym. Optymalna grubość izolacji termicznej zazwyczaj wynosi około 40 mm, przy czym wartość ta powinna być określona indywidualnie w odniesieniu do parametrów izolacyjnych (współczynnika Lambda) planowanego do zastosowania materiału.

Planując wybór ocieplenia do podstawy świetlika, najlepiej skupić się na materiałach charakteryzujących się większą gęstością. Do tego celu nie poleca się stosowania miękkiej wełny mineralnej, ponieważ po upływie czasu wyrób ten może mieć tendencję do osiadania się i zsuwania. Skutkiem takiego stanu rzeczy może być wystąpienie mostków termicznych oraz skroplenie się wilgoci. Zastosowanie do ocieplenia podstawy sztywnej wełny mineralnej, styropianu lub płyty PIR o większej gęstości korzystnie wpływa na podniesienie izolacji termicznej świetlika.

Przenikalność cieplna podstawy świetlika maleje wraz ze wzrostem jej wysokości. Stosowane rozwiązania technologiczne w połączeniu z instalacją odpowiedniego materiału termoizolacyjnego umożliwiają ograniczenie współczynnika przenikania ciepła świetlika do poziomu stawianego oknom elewacyjnym.

Uszczelnienie świetlików dachowych

Świetliki jako elementy przerywające ciągłość hydroizolacji dachowej, wymagają zastosowania rozwiązań zapewniających szczelność wzdłuż ich styku z dachem. Kwestia ta sprowadza się do wykonania odpowiedniej obróbki dekarskiej. Klasycznym rozwiązaniem stosowanym w celu osiągnięcia pełnej szczelności jest wykonanie kołnierza z papy, membrany lub blachy obróbkowej.

Ostatnie wpisy